Program

Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Łódź,  16 listopada 2023 r., godz. 10.00–17.00

Centrum  Szkoleniowo-Dyskusyjne Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 16/18).

Program:

10.00–10.15

OTWARCIE

 • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Gospodarz (UŁ, KRASP)
 • Andrzej Chrzanowski (KWN, PIK)
 • Prof. Jerzy Woźnicki (FRP, KRASP)

10.15–11.15

SESJA 1

Rekomendacje pierwszej i drugiej konferencji Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP w kontekście funkcjonowania rynku wydawnictw naukowych w Polsce w latach 2021–2023. Aktualność sformułowanych postulatów.

Moderator:  Andrzej Chrzanowski (KWN, PIK)

Paneliści:

 • Włodzimierz Albin (Wolters Kluwer)
 • Ewa Bluszcz (UŁ)
 • Mariusz Luterek (UW)
 • Aurelia Grejner (UWM)
 • Leszek Stypułkowski (Index Copernicus)

Przypomnienie najważniejszych postulatów i rekomendacji dotyczących procesów publikowania naukowego w Polsce sformułowanych podczas pierwszej i drugiej konferencji wydawnictw naukowych oraz ocena ich aktualności wraz z wnioskami.

11.15–11.30

Przerwa kawowa

11.30–12.45

SESJA 2

Definicja i poszerzone kryteria oceny nowoczesnego wydawnictwa naukowego na potrzeby kolejnych edycji ewaluacji jakości działalności naukowej.

Moderator: Aurelia Grejner (UWM)

Paneliści:

 • Małgorzata Adamczak (UAM)
 • Tomasz Adamski (Exemplum)
 • Ewa Bluszcz (UŁ)
 • Prof. Ewa Kusideł (UŁ)
 • Paulina Milewska (Elsevier)

Dyskusja na temat poszerzonej listy kryteriów oceny nowoczesnego wydawnictwa naukowego oraz określenie, jaka ma być jego rola w komunikacji naukowej i dydaktyce uczelnianej. Próba odpowiedzi na pytanie, jaki jest stan zaawansowania technologicznego wydawnictw w zakresie cyfrowej produkcji i rozpowszechniania publikacji naukowych w Polsce oraz w jaki sposób procesy te może wesprzeć sztuczna inteligencja.

 

12.45–13.00

Przerwa kawowa

13.00–14.15

SESJA 3

Cyfrowa monografia naukowa i cyfrowy podręcznik akademicki – definicja, narzędzia do publikowania, finansowanie, kryteria oceny.

Moderator: Mariusz Luterek (UW)

Paneliści:

 • Dr Kamila Augustyn (UWr)
 • Beata Klyta (UŚ)
 • Dr Paweł Kuczyński (Collegium Civitas)
 • Urszula Lis, członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP
 • Natalia Wojciechowska (PWN)

Dyskusja dotycząca opracowania nowej definicji cyfrowych publikacji: monografii naukowej i podręcznika akademickiego. Paneliści poszukają również odpowiedzi na pytania: Jak najskuteczniej publikować i udostępniać cyfrowe treści naukowe i podręczniki akademickie z wykorzystaniem platform publikacyjnych? Jaki powinien być model finansowania projektów i jaką rolę w procesie tworzenia publikacji naukowych może odegrać sztuczna inteligencja?

14.15–15.00

Przerwa obiadowa

15.00–16.30

SESJA 4

Strategiczne cele długofalowej polityki państwa w zakresie procesów publikowania naukowego w Polsce. Wnioski i rekomendacje środowiska autorów, wydawców i ekspertów.

Moderator: Prof. Elżbieta Żądzińska (UŁ, KRASP)

Paneliści:

 • Prof. Krzysztof Jassem (UAM)
 • Prof. Rafał Stanisławski (KEN, Zespół ds. wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych, Politechnika Opolska)
 • Jakub Szprot (Platforma Otwartej Nauki)
 • Łukasz Wawer (MEiN)
 • Prof. Aleksander Welfe (UŁ)

Dyskusja i rekomendacje dotyczące organizacji procesów publikowania naukowego w kontekście doświadczeń zebranych w pierwszym etapie ewaluacji jakości działalności naukowej w Polsce po wejściu w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zadania strategiczne państwa na kolejne lata. Regulacje związane z problematyką sztucznej inteligencji.

16.30–17.00

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Andrzej Chrzanowski (KWN)
Prof. Jerzy Woźnicki (FRP, KRASP)

Przedstawienie adresowanych do KRASP wniosków i rekomendacji de lege ferenda wypracowanych przez Komisję w obecnej kadencji (2020–2024).