Prelegenci

Prelengenci
albin

Włodzimierz Albin

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. XX wieku był doktorantem w Instytucie Państwa i Prawa PAN. W latach 90. XX wieku założył wraz ze wspólnikami wydawnictwo prawnicze Dom Wydawniczy ABC, który szybko stał się wiodącym wydawnictwem prawniczym w Polsce. Od 1999 roku prezes zarządu Wolters Kluwer Polska. Wydawnictwo jest największym polskim wydawnictwem prawniczym i jednym z największych wydawnictw w kraju, o obrotach przekraczających 200 mln zł rocznie.
Doświadczenia Włodzimierza Albina oprócz działalności wydawniczej i prawniczej obejmują także druk cyfrowy, call center, tworzenie oprogramowania oraz prowadzenie inwestycji developerskich.
Włodzimierz Albin od lat dziewięćdziesiątych działa aktywnie w Polskiej Izbie Książki, przez dwie kadencje był jej Prezesem. Jest także członkiem zarządu stowarzyszenia Kreatywna Polska. Od lat działa także w organizacji Law Publishers Europe, skupiającej największe wydawnictwa prawnicze w Europie. Wykłada na Podyplomowym Studium Polityki Wydawniczej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Powszechnego Czytania.

bluszcz

Ewa Bluszcz

Ewa Bluszcz ukończyła studia wyższe w zakresie germanistyki i niderlandystyki oraz marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1988–2006 była zatrudniona w Wydawnictwie Naukowym PWN i Wydawnictwie Szkolnym PWN,  kolejno jako redaktor, kierownik redakcji, redaktor naczelny i prezes zarządu. W latach 2006–2014 pełniła funkcję prezes zarządu polsko-niemieckiego wydawnictwa BC Edukacja sp. z o.o. Od 2014 roku do chwili obecnej prowadzi Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, które jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. W obecnej kadencji Ewa Bluszcz pełni funkcję członka prezydium Stowarzyszenia.

Foto_Błaszczyńska

Marta Błaszczyńska

Starsza specjalistka ds. otwartej nauki i koordynatorka Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Członkini grupy roboczej skupionej na modelach biznesowych dla wydawców akademickich udostępniających publikacje w otwartym dostępie lub planujących jego wdrożenie (OA Business Models Special Interest Group w infrastrukturze badawczej OPERAS). Bierze udział w pracach ALLEA E-humanities Working Group jako koordynatorka oraz współkieruje DARIAH-EU Research Data Management Working Group.

chrzanowski

Andrzej Chrzanowski

Wydawca, menedżer z doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. W latach 1996–2001 ekspert Departamentu Edukacji Rady Europy. Współwłaściciel i prezes zarządu Wydawnictwa Akademickiego SEDNO. W latach 1997–2000 prezes Polskiej Izby Książki, obecnie członek Rady PIK i przewodniczący Sekcji Wydawnictw Akademickich i Naukowych; przewodniczący Komisji ds. Wydawnictw  Naukowych KRASP.

IMG_5323_pp

dr Aneta Drabek

Dr nauk humanistycznych (specjalizacja: bibliologia). Starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo zajmuje się m.in. bazami danych i ich wykorzystaniem w praktyce naukowej. Prowadzi badania skupione wokół bibliometrii i naukometrii, zwłaszcza zagadnień związanych z oceną czasopism i analizą cytowań oraz kwestii dotyczących open access, a także czasopism elektronicznych. Od ponad 15 lat współtworzy bazę Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Przygotowuje ekspertyzy dla czasopism naukowych i doradza redakcjom w zakresie podniesienia praktyk edytorskich, indeksowania w bazach danych oraz zwiększenia ich widzialności. W 2018 opublikowała poradnik dla wydawców czasopism pt. „Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych”.

grejner

Aurelia Grejner

Absolwentka polonistyki. Pracuje w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działa w Stowarzyszeniu Wydawców Szkół Wyższych – w 2019 r. została wybrana prezesem zarządu SWSW.

karolina_grodecka

Karolina Grodecka

Karolina Grodecka jest metodykiem e-learningu w Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się rozwijaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych w AGH i szkoleniem z tej problematyki pracowników naukowo-dydaktycznych. W 2010 roku była zaangażowana w uruchomienie Open AGH – pierwszego repozytorium OZE na poziomie akademickim. Od 2013 roku koordynuje projekt opracowania otwartych e-podręczników dla inżynierów Open AGH e-podręczniki. Od 2010 r. przedstawicielka AGH w Koalicji Otwartej Edukacji, w której w latach 2013 –2014 należała do Prezydium Rady. Autorka publikacji i kursów nt. OZE dla nauczycieli akademickich i szkolnych.

dyrektor_wndsw_2020

Magdalena Karciarz

Od lat związana ze środowiskiem uczelni niepublicznych, bibliotekarskim i wydawniczym. Doktor nauk społecznych (bibliologia), wykładowczyni. Zarządza Wydawnictwem Naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, które od 2004 roku działa na rynku publikacji naukowych z obszaru nauk humanistycznych.

Jankowiak-Konik_zdj�cie

Beata Jankowiak-Konik

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Autorka i współautorka artykułów oraz książek popularyzatorskich z zakresu historii sztuki, a także szeroko pojętej historii kultury (m.in. Wielkie kolekcje. Podróże w świat sztuki, 2007; Leksykon malarstwa. Jak czytać obrazy, 2009; Zagadki historyczne, 2011). Redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, tłumaczka. W  latach 2007–2013 redaktorka, a następnie kierowniczka działu historycznego w wydawnictwie Demart SA. W latach 2013–2018 redaktorka prowadząca działu nauk historycznych w Wydawnictwach UW. Od 1 stycznia 2019 r. dyrektor WUW.

Beata Klyta_Z6A7799_fot Julia Agnieszka Szymala

Beata Klyta

Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad trzynastu lat związana z wydawnictwem naukowym. W kontekście zawodowym pasjonuje się typografią, pragmatycznym projektowaniem publikacji oraz szeroko pojętą tematyką edytorską, zaś prywatnie: fotografią i nowymi technologiami. Zarządzając wydawnictwem wykorzystuje wszechstronne wykształcenie (ekonomiczne, filologiczne oraz informatyczne) i różnorodne doświadczenie zawodowe. Prywatnie miłośniczka jazdy na dwóch kółkach: przede wszystkim rowerach, też na rolkach czy motocyklem. Odpoczywa pływając lub czytając dla przyjemności.

lubczynska

Anna Lubczyńska-Lafuente

Do Grupy PWN dołączyła w marcu 2021 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Sprzedaży oraz Członkini Zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN. Posiada doświadczenie w tworzeniu strategii biznesowych i marketingowych. Obecnie odpowiedzialna jest m.in. za kreowanie polityki handlowej w zakresie rynku akademickiego i naukowego, medycznego oraz językowego. Wspiera również rozwój wirtualnej czytelni IBUK Libra. Reprezentuje PWN w Radzie Fundacji Powszechnego Czytania, gdzie działa na rzecz upowszechniania czytelnictwa w kraju. W lutym 2022 roku objęła również funkcję Prezeski OSDW Azymut, spółki dystrybucyjno-logistycznej Grupy PWN. W swojej karierze zawodowej pełniła m.in. funkcję Prezeski Zarządu w Wydawnictwie Zielona Sowa, wcześniej przez wiele lat związana ze Światem Książki (w strukturach Bertelsmanna i Weltbildu). Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej.

luterek

dr Mariusz Luterek

Doktor nauk humanistycznych, informatolog ze specjalizacją elektroniczna administracja, adiunkt w Katedrze Informatologii (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego). Ekspert Fundacji Rektorów Polskich (FRP) i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Członek Komisji ds. Wydawnictw Naukowych KRASP.
Realizował projekty na zlecenie IBE, Agrotec, PCG Polska, European Association for International Education. Autor ponad 30 publikacji naukowych, kierownik 2 grantów, uczestnik wielu projektów badawczych. Członek International Society for Knowledge Organization (ISKO) oraz International Federation for Information Processing Working Group 8.5 (Information Systems in Public Administration).

MaciejMaryl

dr Maciej Maryl

Adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, założyciel i kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Junior Award w 2010 i Senior Award w 2017). Bierze udział w pracach europejskich infrastruktur badawczych OPERAS (członek Executive Assembly) i DARIAH, rozwijając infrastrukturę dla nauk humanistycznych i społecznych w ramach projektów krajowych (DARIAH-LAB – POIR) i europejskich (TRIPLE – H2020). Kieruje grupą roboczą ALLEA e-Humanities. Więcej informacji: www.maryl.org, ORCID ID 0000-0002-2639-041X.

Prof.-M.-Niezgódka

prof. dr hab. Marek Niezgódka

Matematyk, od 1993 roku do 2018 dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Politechniką Śląską. Jest inicjatorem m.in. projektu Biblioteki Wirtualnej Nauki, realizowanego przez ICM od 1996 roku. Członek Zespołu Ekspertów ds. Otwartej Nauki, European University Association. Od 2020 przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

okon-horodynska

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie teorii ekonomii, innowacji, narodowych i regionalnych systemów innowacji; strategii i polityki innowacji, foresight. Przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa PAN, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki. Aktywnie współpracuje z przemysłem, administracją rządową i samorządową, m.in. jako ekspert strategiczny regionalnych strategii innowacji i inteligentnych miast oraz ich monitorowania, konsultant KE ds.foresight, Regionalnych Strategii Innowacji i inteligentnych specjalizacji, ekspert NCN i NCBiR, członkini Małopolskiej Rady Innowacji Społecznych. W latach 2013-18, dyrektorka International Network of Women Engineers and Scientists na Europę Centralną i Wschodnią.

olechnicka

dr hab. Agnieszka Olechnicka

Prof. UW jest ekonomistką regionalną. Od 2016 r. pełni funkcję dyrektorki Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) w Uniwersytecie Warszawskim. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transformacji technologicznej i innowacyjności układów terytorialnych. Realizowała i kierowała wieloma projektami europejskimi (w ramach Programów Ramowych UE, Programów ESPON oraz INTERREG) oraz krajowymi, w tym zlecanymi przez urzędy wszystkich szczebli administracji. Jest redaktorka naczelną uznanego kwartalnika z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i lokalnego Studia regionalne i Lokalne.

TPS copy

Tomasz Psonka

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie kierownicze w branży usług informacyjnych. Piastował różne funkcje i stanowiska w firmach takich jak Konica Minolta czy MathWorks. Od przeszło ośmiu lat związany jest z Elsevier, gdzie pełni obowiązki dyrektora ds. rozwiązań badawczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywnie związany ze środowiskiem akademickim w Polsce i regionie, uczestnik wielu konferencji dotyczących funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Pasjonuje go ocena naukowców, instytucji i systemów ewaluacyjnych oraz porównywanie ich wpływu. Wspiera inicjatywy mające za cel wzmacnianie kompetencji badawczych i profesjonalnych. Prywatnie pasjonat górskich wędrówek i zapalony czytelnik fantastyki.

Foto_Raciborski_0365 (3)_autor_foto_m_wojciechowska

prof. dr hab. Jacek Raciborski

Socjolog, kierownik Katedry Socjologii Polityki na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor ok.. 150 publikacji naukowych opublikowanych w kraju z zagranicą, w 1990 roku założył Wydawnictwo Naukowe Scholar, Spółka z o.o., którym kieruje do chwili obecnej.

Zdj�cie Adam Sieradzki

Adam Sieradzki

Manager sprzedaży w Grupie HELION. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna. Od ponad dwóch dekad związany z branżą finansowo – wydawniczą. W Grupie Helion od ponad 11 lat – zaangażowany w kluczowe projekty firmy. Prywatnie pasjonat żeglarstwa i podróży.

BSK2022

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

Profesor nauk humanistycznych, specjalizująca się w nauce o informacji, w szczególności w problematyce organizacji wiedzy, architektury informacji oraz ilościowych badań informacji. Kierownik Katedry Informatologii na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Visiting Professor na Uniwersytecie w Lille. Członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, przewodnicząca Sekcji Naukometrii. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (w latach 2013-2016). Ekspert NCN, PKA, UKA. Członek International Society for Knowledge Organization. Redaktor Naczelna czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne”.  Autorka ponad 250 publikacji, w tym kilku podręczników akademickich.

Szewczyk-Kłos

Danuta Szewczyk-Kłos

Starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, inicjatorka i realizatorka wielu projektów dotyczących rozwoju bibliotek akademickich oraz wspierających działalność naukowo-badawczą uczelni, np. w zakresie upowszechnienia dorobku pracowników w ogólnouczelnianej bazie wiedzy, otwartej nauki – uruchomienie platformy udostępniania czasopism uczelnianych.  Prowadzi zajęcia z podstaw informacji naukowej, technologii informacyjnych oraz organizacji pracy bibliotek dla słuchaczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. W latach 20172019 członek ministerialnego Zespołu specjalistycznego do spraw związanych  z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki. Autorka wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych i materiałach konferencyjnych. Zainteresowania zawodowe dotyczą: zarządzania wiedzą, informacją i komunikacją naukową, organizacji dostępu do naukowych publikacji elektronicznych oraz dokumentowania osiągnięć naukowych.
W latach 20132021 sekretarz Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, a od września 2021 r. jej przewodnicząca.

zdjecie_Bart_GPF_7398 Bartąomiej CD dowod

dr hab. Bartłomiej Szleszyński

Prof. IBL PAN, kierownik zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej, zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN ds. Edycji. Badacz literatury II połowy XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem jej recepcji w kulturze współczesnej), literaturoznawca cyfrowy zajmujący się tematyką naukowych monografii i edycji cyfrowych.

szprot

Jakub Szprot

Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki, która prowadzi ogólnopolskie serwisy udostępniające publikacje naukowe i dane badawcze (Biblioteka Nauki, Repozytorium CeON, Repozytorium Otwartych Danych), opracowuje rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie otwartej nauki oraz prowadzi działania szkoleniowe i edukacyjne. Od 2006 roku uczestniczy w europejskich i polskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, otwartego dostępu, otwartych danych badawczych i humanistyki cyfrowej; obecnie jest kierownikiem projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Jest współautorem szeregu raportów poświęconych otwartej nauce. Pełni funkcję Krajowego Koordynatora w DARIAH-PL. Jest członkiem komitetu doradczego UNESCO ds. otwartej nauki, grupy ekspertów Komisji Europejskiej National Points of Reference on Scientific Information oraz zespołu doradczego MEiN do spraw otwartych danych naukowych.

Więckowski

Bartłomiej Więckowski

Research Intelligence Consultant, Elsevier – od ponad dekady związany z rynkiem edukacyjnym. Specjalista z doświadczeniem w tworzeniu rankingów uczelni i analiz rynku edukacyjnego w Polsce i regionie. Wcześniej współtwórca Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Ekspert w obszarze problematyki rynków edukacyjnych i promocji uczelni w kraju i za granicą, ukierunkowany na konkretne wyniki i wsparcie. Prywatnie geek komputerowy i pasjonat nowych technologii w informacji.

wojciechowska

Natalia Wojciechowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Z Grupą PWN związana od 2011 roku. Od grudnia 2019 roku Członek Zarządu WN PWN S.A. oraz Dyrektor Zarządzająca ds. Strategii Lifelong Learning, odpowiedzialna za koordynację i realizację celów nowej strategii biznesowej „Transformacja w obszarze Lifelong Learning” 2021 –2023/25 na poziomie poszczególnych pionów wydawniczych Grupy PWN. W portfolio projekty z zakresu marketingu, digital i social media, m.in. budowa nowoczesnych platform subskrypcyjnych oraz rozwój produktów cyfrowych dla odbiorców marek PWN i PZWL, wdrażane z dbałością o synergię na styku tradycyjnego biznesu wydawniczego i nowych modeli biznesowych. Wcześniej Prezes Zarządu Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, odpowiedzialna za rozwój i promocję oferty skierowanej do środowisk medycznych, oraz Członkini Zarządu Domu Wydawniczego PWN. Reprezentuje PWN w Koalicji AI w Zdrowiu, działając na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Wcześniej współpracowała m.in. z Forum Media Polska, gdzie odpowiadała za rozwój nowych modeli biznesowych. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Książki.

woźnicki

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2020, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014–17), członek Prezydium Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP; Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki i przewodniczący Zespołu „Ustrój i Zarządzanie w szkolnictwie wyższym Rady Narodowego Kongresu Nauki (2016–18). Przewodniczy Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Od 2015 roku jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts), Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo, Ekonomia”. Członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki (2019–2020). Redaktor naukowy i współautor „Komentarza do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2019 oraz m.in. publikacji: „Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, 2020 i „Rady uczelni: regulacje i dobre praktyki”, 2021.

E_Żądzińska_photo_bio_2022V2

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska pełni funkcję rektora Uniwersytetu Łódzkiego od 2020 roku. Z Uniwersytetem Łódzkim związana jest od ponad 30 lat, wcześniej pełniła funkcję prorektora uczelni oraz dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Jej główne zainteresowania badawcze to biologia i biologia człowieka. Prof. E. Żądzińska jest laureatką wielu prestiżowych nagród, członkiem różnych stowarzyszeń, komisji i komitetów, w tym członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i przewodniczącą Komisji Nauki KRASP. Od 2014 roku pełni funkcję Honorary Visiting Research Fellow w School of Medical Sciences University of Adelaide w Australii.