III Ogólnopolska Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP

Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej.

Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

16 listopada 2023 r.
w godz. 10.00–17.00

Uniwersytet Łódzki - Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 16/18 | Formuła hybrydowa | Wydarzenie bezpłatne

Szanowni Państwo,

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, ustanowiona z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich w uzgodnieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024, zaprasza do udziału w III dorocznej Konferencji poświęconej zagadnieniom komunikacji naukowej w Polsce nt. „Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji”, która odbędzie się w Uniwersytecie Łódzkim w dniu 16 listopada 2023 roku  w godz. 9.00 – 16.30.  Podobnie jak w poprzednich latach Konferencja zostanie zorganizowana w formie hybrydowej. Informacje i materiały z poprzednich edycji, wraz z Raportami Biała Księga, są dostępne na stronie https://konferencjakwn.pl/

Uczestnicy Konferencji podsumują rekomendacje obu wcześniejszych konferencji oraz sformułują wnioski i postulaty dotyczące zmian odnośnie roli i zadań publikacji naukowych w systemie ewaluacji jakości działalności naukowej wynikające z doświadczeń i oceny funkcjonowania systemu ustanowionego na podstawie zasad przyjętych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku. Zapewnienie właściwego poziomu osiągnięć publikacyjnych pracowników szkolnictwa wyższego i nauki wymaga stabilnego systemu finansowego oraz wspierania procesu transformacji (cyfryzacji) działalności wydawców monografii i czasopism naukowych.

Planowane panele:

  • Publikowanie i rozpowszechnianie cyfrowych monografii i czasopism naukowych – podsumowanie i weryfikacja postulatów formułowanych prze środowisko naukowe i wydawców podczas I i II Konferencji KRASP.
  • Zmiany modelu publikowania akademickich treści dydaktycznych –  rekomendacje na podstawie postulatów formułowanych przez środowisko naukowe i wydawców podczas I i II Konferencji KRASP, w szczególności wprowadzenie definicji podręcznika akademickiego. 
  • Definicja i nowe kryteria oceny nowoczesnego wydawnictwa naukowego. Finansowe programy wsparcia transformacji cyfrowej wydawnictw.
  • Kierunek i cele zmian obecnego modelu ewaluacji nauki z perspektywy oczekiwań wobec publikacji naukowych. Wyzwania dla komunikacji naukowej wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji. Wnioski w kontekście systemu finansowania publikowania naukowego w Polsce.

W imieniu Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP oraz występującej w roli Gospodarza, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodniczącej Komisji Nauki KRASP, prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, pragniemy zaprosić do udziału w naszej Konferencji i prosimy o rezerwację czasu w Państwa kalendarzach.

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP

Andrzej Chrzanowski

Przewodniczący Komisji
Rada Polskiej Izby Książki

Kontakt w sprawach organizacyjnych: kwn@pik.org.pl  | frpfund@pw.edu.pl

ORganizator konferencji

ScreenShot2023-10-13 at 11.15.50
Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP

PAtroni medialni

PArtnerzy konferencji