II Ogólnopolska Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP

Wydawnictwo naukowe w XXI wieku

– jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową

9 listopada 2022 r., godz. 11.00–17.00

Udział w konferencji jest bezpłatny

Szanowni Państwo,

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, ustanowiona z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich w uzgodnieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024, zaprasza do udziału w II Konferencji poświęconej zagadnieniom komunikacji naukowej w Polsce. W roku 2021 odbyła się pierwsza Konferencja, której zadaniem było przedstawienie obecnej sytuacji wydawnictw naukowych i oczekiwań środowiska nauki. Zaprezentowany raport pn. Biała Księga oraz materiały konferencyjne są dostępne na stronie: https://konferencjakwn.pl/konferencja-2021-publikacje-naukowe-w-polsce-stan-spraw-i-kierunki-zmian/

Realizując plan działania Komisji organizujemy w obecnym roku kolejną Konferencję, której zadaniem będzie przedstawienie stanu cyfryzacji wydawnictw naukowych w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań otwartej nauki, zarówno w aspekcie organizacji procesów wydawniczych, jak i upowszechniania monografii i podręczników akademickich w repozytoriach i na platformach cyfrowych. Na Konferencji zostanie przedstawiony raport przygotowany na podstawie ankiety skierowanej do wydawców. Podobnie jak w roku ubiegłym Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

Analizując zagadnienia dotyczące finansowania, potrzeb i oczekiwań wydawców i środowiska naukowego (badaczy, wykładowców, bibliotekarzy i pozostałych uczestników procesu komunikacji naukowej), chcielibyśmy sformułować zarys strategii cyfrowej transformacji obszaru komunikacji naukowej, formułując rekomendacje ad lege ferenda. 

W imieniu Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP oraz występującej w roli Gospodarza JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS – pragniemy zaprosić do udziału w naszej Konferencji. Państwa aktywny udział będzie sprzyjał osiągnięciu jej celów.

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP

Andrzej Chrzanowski

Przewodniczący Komisji
Rada Polskiej Izby Książki

Kontakt w sprawach organizacyjnych: kwn@pik.org.pl

ORganizator konferencji

PAtroni medialni

SPONSOR

PArtnerzy konferencji