Kontakt

Kontakt

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP:
kwn@pik.org.pl

Fundacja Rektorów Polskich:
frpfund@pw.edu.pl

Polska Izba Książki:
biuro@pik.org.pl