Kontakt

Kontakt

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP:
kwn@pik.org.pl

Fundacja Rektorów Polskich:
frpfund@pw.edu.pl, tel. +48 22 621 09 72