Komitet Programowy

Komitet Programowy II Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. wydawnictw naukowych przy KRASP – Wydawnictwo naukowe w XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową

  1. dr Mariusz Luterek, adiunkt w katedrze Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, członek Komisji ds. wydawnictw naukowych przy KRASP – przewodniczący Komitetu Programowego

  2. Maciej Kolankowski, lider zespołu w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych w OPI PIB

  3. dr inż. Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego

  4. prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa PAN

  5. Tomasz Pietrzyński, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

  6. Tomasz Psonka, Elsevier ELS-HBE

  7. dr hab. Mikołaj Sokołowski, członek Rady Naukowej IBL PAN

  8. Danuta Szewczyk-Kłos, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, Przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

  9. Jakub Szprot, kierownik zespołu Platformy Otwartej Nauki ICM UW